Effektiv oppdatering om hjertesvikt

Artikkel

Denne boken bygger på en serie artikler tidligere publisert i British Medical Journal , og består av ti enkeltstående kapitler om etiologi, diagnostikk og behandling av hjertesvikt. Selv om boken er kortfattet, har redaktørene likevel viet det første kapitlet til et spennende historisk tilbakeblikk. Blant annet lot jeg meg imponere over at man allerede på 1700-tallet kjente til den gunstige effekten av digitalis-planten. Bortsett fra en smule utenomsnakk i starten er det lagt vekt på det praktisk anvendbare. Jeg synes den er lettlest, ikke minst fordi den er rikt illustrert. Hver side har opptil flere bilder og illustrative tabeller.

Ved første blikk minner boken om et tegneseriehefte. Til forskjell fra tyngre verk øker man nok ikke sin akademiske prestisje ved å ha dette lille heftet i bokhyllen. På den annen side tror jeg mange flere enn undertegnede vil ha glede av det, ettersom det gis en meget god oppdatering og oversikt over behandlingen av en stor og tung pasientgruppe.

I terapidelen er et helt kapittel viet ikke-medikamentell behandling. Selv fant jeg flere tips som jeg vil ta med meg i klinisk arbeid. Kapitlet om medikamentell behandling gir også en oppdatering på angiotensin II-hemmere og β -blokkere i behandlingen av hjertesvikt. Dette kapitlet burde kanskje presisert nærmere hva slags behandling som er greit å starte i allmennpraksis og hva som bør overlates til spesialister og sykehus. Referering av studier ble viet for mye plass. For mange spesialister er det fint å vite forskjell på CONSENSUS, SOLVD, MERIT, BERIT, BODIL, SAVE og AIRE, men jeg synes ikke dette er viktig i en bok hvor målet er å gi en kortfattet, praktisk rettet oversikt over hjertesvikt for allmennpraktikere og sykehusleger.

Til tross for disse små innvendingene synes jeg boken er meget god og oppfyller målsettingen sin på en utmerket måte. Ikke minst tror jeg mange turnusleger kan ha glede av den.

Knut Sevre

Hjerte-Lungesenteret

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler