Imperativ innføring i sykehusledelse

Artikkel

Denne boken gir kortfattede råd og vink for ledere i sykehusavdelinger. Med bakgrunn som lege ser forfatteren Ewa Ness ledelse fra legers synsvinkel, selv om også andre som vil lede i sykehus kan ha nytte av boken.

Boken er bygd opp med korte kapitler om sentrale aktiviteter og elementer i avdelingsledelse. Den er formet som kompendiene fra studietiden der korte normative ytringer og vektlegging av praktiske ferdigheter gav det minimum av bakgrunn man trengte for å bestå eksamen. Ta ledelsen! har en oversiktlig layout, er meget lettlest og har et hendig format.

Boken har forord av både forfatteren og av nestor i legers lederutdanning, Ole Berg. Forfatteren betoner sitt ønske om å lage en selvhjelpsbok for ledere der man etter et par timers lesing den ene dagen kan bedre sin praksis den neste. Ole Berg skriver at boken har sin styrke i sin offensive holdning der slitne avdelingsledere som har nøyd seg med rolle som objekter styrt av fiendtlige omgivelser stimuleres til å opptre som ekte subjekter.

Forfatteren deler boken i 17 kapitler. Bare tre av dem er teoretiske og omhandler motivasjon for ledelse, ledelsesteorier og effekten av god ledelse. De øvrige 15 er meget praktiske med titler som: ABC i planlegging, Av skade blir man klok og Når fylkeslegen kommer. Dette er i tråd med den uttalte intensjonen om å lage en håndbok i ”instant sykehusledelse”.

Dette er for anmelderen både bokens svakhet og største styrke. Vi trenger å fenge interessen hos kollegene for ledelse som håndverk, glede og utfordring! Vi må likevel ikke lage en for ubalansert og naiv fremstilling av teori og praksis i ledelse. Bokens normative og knappe form kan gi noe lite rom for alternative løsninger.

Jeg anbefaler boken som svært nyttig for nye ledere som vil få gode råd for suksess. Lykkes man, vil det skapes dypere engasjement som er forutsetning for at leger skal få være med å forme fremtidens sykehus.

Karl Viktor Perminow

Barneavdelingen

Sentralsykehuset i Akershus

Anbefalte artikler