Rådet for legeetikk svarer:

Jo Telje Om forfatteren
Artikkel

Rådet for legeetikk ved Reidun Førde skrev en rapport fra et besøk til Nederland 24. – 26. mai 2000 (1). Rådet ønsket å drøfte nærmere eutanasipraksis og palliativ omsorg med nederlandske kolleger og få innblikk i de lovendringer som nå er på trappene. Kollega Henk Johan Brus mener artikkelen gir et skjevt bilde av forholdene siden vi omtalte synet til dr. van Dijk, som representerer en liten minoritet blant de nederlandske allmennleger.

Vårt mål med reisen var først og fremst å møte kolleger fra den nederlandske legeforening, dernest de leger og jurister som arbeidet med lovendringen og til sist å møte en kollega med erfaring fra palliativ omsorg. Til tross for flere henvendelser var det ingen fra legeforeningen som fant tid og anledning til å møte oss. Vi registrerte dette med undring, men valgte ikke å gjøre noe mer ut av dette i artikkelen. Derimot ble dagens eutanasipraksis omtalt grundig.

Vi hadde et svært klargjørende møte i justisdepartementet med kolleger som hadde lang erfaring med eutanasi, og drøftet med juristene den besværlige prosessen det var å lovfeste en slik praksis.

Vårt møte med van Dijk ble viktig fordi han gav oss innblikk i palliativ omsorg i Nederland, og fordi han kunne gi perspektiv på hvorfor nettopp Nederland skiller seg ut i Europa i synet på eutanasi. Rådet for legeetikk ønsket både ved sin reise og sin artikkel å bidra til mer innsikt og kunnskap på dette vanskelige området.

Anbefalte artikler