Miljøbevisste spesialister

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Miljø spart – helse vunnet? spurte Telenors Ellen-Birgitte Strømø forsamlingen. – Miljø og helse på makroplan og legebedriftens miljøarbeid og samfunnsansvar henger sammen, påpekte Strømø.

– Når kan de menneskelige behov avgrenses, når er nok nok? Hvem skal bestemme at nok er nok? Kan naturens tålegrenser fastsettes? Under hvilke forutsetninger skal vi ha teknologi og vekst? Dette er spørsmål som nå stilles, mente hun.

Strømø minnet om at også leger må ta hensyn til sine omgivelser og hvordan de kommuniserer med og til disse.

Hva er legebedrifters økologiske fotavtrykk? Legekontorene bruker energi, materiell, utstyr, legemidler, reiser og transport av varer. Dette gir utslipp til luft og vann, det skapes vanlig avfall, spesialavfall og risikoavfall. Dette må håndteres forskriftsmessig.

– Å informere pasientene om et legekontors miljøprofil gir pasientene informasjon som er med på å danne holdninger og bevisstgjøre dem, mener Strømø.

Hun pekte på flere måter å bedre legekontorets økologiske fotavtrykk på. Oppmerksomheten må rettes mot strømmen av varer og tjenester som kommer inn. Legekontoret kan stille miljøkrav til leverandører og produsenter av utstyr, begrense reising ved økt bruk av telefon og videokonferanser. Konkret kan legekontorene lage handlingsplaner hvor hensikten er å styrke miljøbevisstheten, sa Strømø.

Anbefalte artikler