Nye bestemmelser fra Nasjonalt råd

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

– BUP Midt-Troms godkjennes for to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri. Godkjenningen gjelder for tjenesteområdet poliklinikktjeneste. Den gjelder fra 3.10. 2000.

– Nukleærmedisinsk seksjon, Vest-Agder Sentralsykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i nukleærmedisin. Godkjenningen gjelder fra 28.9. 2000.

– Godkjenningen av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Stokmarknes sykehus, som utdanningsinstitusjon i psykiatri utvides fra ett år til to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri. Det forutsettes at institusjonen arbeider for å få til ukentlig psykoterapiveiledning. Godkjenningen gjelder for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, alderspsykiatri, konsultasjons-/liasontjeneste og tilsyn med psykiatrisk sykehjem/bo- og rehabiliteringstjeneste Godkjenningen gjelder fra 3.10. 2000.

– Psykiatrisk avdeling, Sentralsykehuset i Akershus, inkludert psykiatrisk avdeling Lurud, godkjennes som utdanningsinstitusjon for tre år av hovedutdanningen i psykiatri. Godkjenningen gjelder tjenesteområdene: akuttavdeling, intermediæravdeling, intramural tjeneste ved langtidsavdeling, samt erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, alderspsykiatri og konsultasjon-/liasontjeneste. Godkjenningen gjelder fra 28.9. 2000.

– Voksenpsykiatrisk sektor, Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Sarpsborg, får utvidet godkjenning fra ett år av hovedutdanningen til to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri. Godkjenningen gjelder for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, konsultasjon-/liasontjeneste og tilsyn med psykiatrisk sykehus/bo- og rehabiliteringssenter. Godkjenningen gjelder fra 27.9. 2000.

– Godkjenningen av Psykiatrisk klinikk, Haukeland Sykehus, reduseres fra tre år til to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri. Godkjenningen gjelder tjenesteområdene akuttavdeling og intermediæravdeling, samt erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, alderspsykiatri og konsultasjons-/liasontjeneste. Utdanningskandidater tiltrådt før 28.9. 2000 omfattes ikke av vedtaket.

– Godkjenningen av Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Asker og Bærum reduseres fra tre år av hovedutdanningen til to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri.

Bjerketun behandlingshjem og skole omfattes ikke av godkjenningen og gjelder kun for poliklinikken.

Utdanningskandidater tiltrådt før 10.10. 2000 omfattes ikke av vedtaket.

– Blodbank og immunologisk avdeling, Vest-Agder sentralsykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i immunologi og transfusjonsmedisin. Godkjenningen gjelder fra 12.10. 2000.

– Hammerfest sykehus godkjennes som gruppe II-institusjon for inntil to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i ortopedisk kirurgi.

Det forutsettes at spesialistkandidater i ortopedisk kirurgi blir tilsatt ved ortopedisk avdeling, og ikke skal gå i rotasjon med kirurgisk avdeling. Godkjenningen gjelder fra 12.10. 2000.

Attestasjon for søkere til assistentlege II-stillinger

Alle leger som søker assistentlege II-stillinger må legge ved attestasjon på hva som mangler av tjeneste for å oppnå spesialiteten de utdanner seg i. Innstillingen til slike stillinger skjer lokalt og er basert på attestasjon som utstedes av Legeforeningen. Attestasjonen bygger på legens egne dokumenterte opplysninger.

Søkerne må fylle ut et skjema som sendes til Legeforeningen sammen med dokumentasjonen. Sekretariatet i Legeforeningen påfører opplysninger om manglende tjeneste. Skjemaet kan fås i utdanningsavdelingen i Legeforeningen, telefon 23 10 90 00, eller lastes ned fra Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no/skjemaer/ass2.rtf

Anbefalte artikler