En fremtidsrettet forening?

Artikkel

Landsstyremøtet er Legeforeningens høyeste organ. I tillegg til de vedtak som fattes, avspeiler landsstyremøtene foreningens status presens. Landsstyret som nylig møttes på Lillehammer (s. 3332, 3352), bærer ikke bud om en samlet og sterk forening. Debatten handlet mer om fortiden enn om fremtiden, og foreningens indre motsetninger var mange og tydelige.

Hva skal til for å skape samhold og rette blikket fremover?

Magne Nylenna

Anbefalte artikler