BEST på test i Telemark

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

BEST-prosjektet kunne notere deltakerrekord da Telemark sentralsjukehus nylig samlet mer enn 200 leger, sykepleiere, radiografer og bioingeniører til kursdag med

simuleringsøvelser i mottak og stabilisering av hardt skadede pasienter. Senere har sykehuset arrangert flere øvelser, og nå er man i gang med å lage retningslinjer for et nytt traumeteam. BEST står for bedre og systematisk traumebehandling, og kurset i Telemark er det 13. i rekken siden prosjektet ble lansert i 1997. Målet for prosjektet, som er støttet av Legeforeningen, er at sykehusene skal bli bedre rustet til å håndtere hardt skadede pasienter og at helsepersonell skal få trening i ledelse, kommunikasjon og samhandling (1, 2).

Teorien bak simuleringsøvelsene bygger på det amerikanske ATLS-konseptet om akuttbehandling av multitraumatiserte pasienter (3). En kursdag begynner med teori og avsluttes med en praktisk del, der deltakerne går inn i behandlingsteam som håndterer simulerte skadesituasjoner.

Anestesi- og fagutviklingssykepleier Elisabeth Kleppe Sagafos ved Telemark sentralsjukehus mener at entusiasmen for kursopplegget avdekker et viktig opplæringsbehov: – I hverdagen kan arbeidsforholdene i akuttmottaket lett bli kaotiske fordi alle gjør ting på sin måte. Ved å simulere skadesituasjoner og etterpå se seg selv på videoopptak, får helsepersonell god trening i ledelse og samhandling og mulighet til å bedømme egen innsats, sier hun.

En av intensjonene med BEST-prosjektet er at sykehusene lokalt skal bli oppmuntret til å skreddersy rutiner og prosedyrer for

effektiv traumebehandling. Ved Telemark Ssentralsjukehus har en gruppe leger og sykepleiere laget ferdig et utkast til en traumemanual med instrukser om hvordan sykehusets traumeteam skal organiseres.

– Traumeteamet skal tre inn ved alvorlige skader og ulykker. Teamet er tverrfaglig sammensatt av 11 personer og ledes av vakthavende kirurg. Denne modellen er hentet direkte fra BEST-prosjektet. Nå blir det spennende å se hvordan den fungerer i reelle akuttsituasjoner, sier Elisabeth Kleppe Sagafos.

Anbefalte artikler