Ortopeder hopper bukk over norske spesialistregler

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Av de 30 legene som er blitt godkjent som spesialister i ortopedisk kirurgi det siste året, er det 14 nordmenn. Halvparten av disse er godkjent etter Legeforeningens vanlige spesialistregler, men like mange har fått en EØS-godkjenning i posten fra Island, uten å ha satt sine bein der.

Norvald Langeland

Tungvint norsk system

– Situasjonen er både ubehagelig og bekymringsfull fordi vi er i ferd med å miste kontrollen med den norske spesialistutdanningen, sier Norvald Langeland som er leder av spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi.

Han forteller at det nærmest er en ren formalitet å få islandsk spesialistgodkjenning i ortopedisk kirurgi. Grunnen til det er at Island som har et stort behov for ortopeder, ikke utdanner spesialister selv, men importerer og godkjenner dem som er utdannet i andre land. Det er det medisinske fakultetet i Reykjavik som utsteder slik spesialistgodkjenning forutsatt at EØS-kravene er oppfylt. EØS-kravene er ikke så strenge som det norske regelverket.

– Siden alle som er godkjent spesialist i et EØS-land automatisk blir godkjent i Norge, betyr det at norske ortopeder kan få sin spesialistgodkjenning uten å sette sine bein på Island. Det er nok å sende et brev med de nødvendige papirene, så kommer godkjenningen i posten, forteller Norvald Langeland.

Når det er lettere å få EØS-godkjenning, skyldes det at det ikke stilles krav om tilleggsutdanning i nevrokirurgi eller nevrologi, slik de norske reglene krever. Denne sideutdanningen omfatter et halvt års regulær tjeneste ved en spesialavdeling. Men ofte er det ventetid før legen kan få slik tjeneste. I tillegg krever de norske reglene spesifiserte operasjonslister som er mer omfattende enn i andre land.

– Kravene gjør at det tar sju år å bli spesialist i Norge, mens det tar 5–6 år i andre nordiske og europeiske land. Hvis Legeforeningen ikke harmoniserer de norske reglene og den norske utdanningstiden med EØS-landene, vil det bare føre til at flere ortopeder innhenter sin godkjenning fra utlandet, sier Langeland.

Forslag nedstemt

Under landsstyremøtet hadde Legeforeningen mulighet til å tilpasse reglene. Det var stor debatt rundt et forslag om å fjerne kravet om obligatorisk sideutdanning i nevrologi eller nevrokirurgi til spesialiteten i ortopedisk kirurgi. Men forslaget ble møtt med motargumenter fra Legeforeningens sentralstyre og deretter nedstemt av landsstyret. Medlemmer av sentralstyret uttalte at forslaget var for dårlig faglig begrunnet, og at Legeforeningen ikke kan endre spesialistregler ut fra pragmatiske hensyn.

Det ironiske i denne saken er det er bred oppslutning i ortopedenes egne rekker om å fjerne sideutdanningen i nevrologi eller nevrokirurgi. Forslaget ble fremmet av Norvald Langeland på vegne av spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi, og under landsstyremøtet ble det støttet fullt ut av Henrik Hofgaard som er leder for Norsk ortopedisk forening.

– Jeg er skuffet, men som ortopeder har vi ikke tenkt å gi oss. Nå skal samle støtte for forslaget i våre egne organer. Så vil vi vurdere å ta opp saken med Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, sier Norvald Langeland.

Følg saken på Legeforeningens nettside: www.legeforeningen.no

Kanskje kommer Tønne

– Helseministeren kommer kl 1600.

– Helseministeren kommer kl 1645.

– Siden helseministeren ikke er ankommet ennå, begynner vi saksbehandlingen.

– Vi kjenner ikke til noen ytterligere forsinkelser for helseministeren.

– Jeg hører at helseministere er ankommet.

Ordstyrer Marta Ebbing

Møtte hordene

Etter hvert har jeg kommet til å tvile på at det vil være en glede å møte alle legenes tillitsvalgte på en gang.

Tore Tønne

Forsvar for statsbudsjettet

Blir kjøttet billigere, får man kanskje råd til å kjøpe en salat ved siden av.

Tore Tønne

Tiden går

Jeg er lei for at jeg bare har to minutter, men jeg skal gjøre så godt jeg kan, selv om jeg sikkert har brukt 20 sekunder allerede.

Ola Jøsendal

Skarp analyse

Fastlegeordningen er et første skritt mot et klassedelt helsevesen.

Torkel Steen

Dødsbudskap

Jeg vil kondolere med distriktsprofilen i fastlegeordningen.

Ola Jøsendal

Forklarer gubbeveldet

Allmennlegene er blitt tre år eldre for hvert år.

Tom Christiansen

Advarsel I

Vi har hatt rabiate sentralstyrer før.

Bjørn Halvorsen

Advarsel II

Dette må vi få merke på en annen måte enn at vi får lov å være her mens sentralstyret bestemmer seg.

Ola Jøsendal

Tidligere president I

Jeg hadde tre generalsekretærer i min tid, og er den som er mest kompetent til å si noe her.

Dagfinn Gedde-Dahl, tidligere president

Tidligere president II

Jeg er like kvalifisert som Dagfinn.

Jon Haffner, tidligere president

Ut på dato

Med 20 legevakter per år går innholdet i legekofferten ut på dato mellom hver vakt.

Anne Mørch Larsen

Kvinner kan ikke

Jeg har ofte nektet småbarnsmødre å kjøre legevakt, fordi de kan komme opp i tøffe situasjoner.

Halvard Wannag Sæle

Kvinner kan

Den slags betraktninger basert på kjønn bør tenkes grundig igjennom før de sies fra talerstolen.

Bente Mikkelsen

Money, money I

Jeg tror presidenten er relativt alene om å være fornøyd med resultatet av årets forhandlinger.

Tone Skeie Jensen

Money, money II

Det foreligger faktisk i ellevte time en mirakuløs avtale!

Steinar Fosse, fastlegemotstander

Money, money III

Vi fikk ingenting i årets oppgjør!

Bjørn Halvorsen

Satt langt inne

Ønsker presidenten en replikk til Just

Ebbesen?

Marta Ebbing

Jeg vet ikke om jeg ønsker det, men jeg er vel nødt.

Hans Petter Aarseth

Gjesteopptreden

Ja, – det er Grethe Aasved. Gjest!

Grethe Aasved

Erkjennelse

Legeforeningen rår ikke over staten.

Hans Petter Aarseth

Svak i angrep

Den norske lægeforening har bare napoleoner og ingen hær.

Ola Jøsendal

Ikke uventet

Da har ordstyrer kommet til den konklusjon at hun hadde rett.

Marta Ebbing

Anbefalte artikler