Tilføyelse til spesialistreglene i allmennmedisin – meritt for veiledning av turnuskandidat

Eli Berg-Hansen Om forfatteren
Artikkel

Spesialistreglene i allmennmedisin, valgfrie poeng i videre- og etterutdanningen, gis under punktet praksislærervirksomhet en tilføyelse slik at punktet får følgende ordlyd: Praksislærervirksomhet/veiledning av turnuskandidat (1 poeng/dag) – inntil 100 poeng.

Det er utarbeidet retningslinjer og skjemaer for poengberegningen som må benyttes for å få veiledningen godkjent. Skjemaene er lagt ut på Legeforeningens Internett-sider i tilknytning til spesialistreglene. De kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat ved Eli Berg-Hansen, telefon 23 10 91 23, telefaks 23 10 91 00.

Anbefalte artikler