Tilføyelse til spesialistreglene i allmennmedisin – meritt for veiledning av turnuskandidat

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Sentralstyret har vedtatt følgende tilføyelse til spesialistreglene i allmennmedisin:

  Artikkel

  Spesialistreglene i allmennmedisin, valgfrie poeng i videre- og etterutdanningen, gis under punktet praksislærervirksomhet en tilføyelse slik at punktet får følgende ordlyd: Praksislærervirksomhet/veiledning av turnuskandidat (1 poeng/dag) – inntil 100 poeng.

  Det er utarbeidet retningslinjer og skjemaer for poengberegningen som må benyttes for å få veiledningen godkjent. Skjemaene er lagt ut på Legeforeningens Internett-sider i tilknytning til spesialistreglene. De kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat ved Eli Berg-Hansen, telefon 23 10 91 23, telefaks 23 10 91 00.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media