Les mer om ...

Artikkel

Leger og Internett

Selv om ni av ti norske leger nå har tilgang til Internett, er det færre enn hver tiende lege som mottar henvendelser fra pasienter via e-post. Bør leger bruke nettet mer til å kommunisere med hverandre og med pasientene?

Elektronisk pasientkontakt

Mer informatikk, takk!

Ni av ti norske leger på nettet

Internett ved legekontorer – ennå i det blå?

Fysisk aktivitet og kreft

Fysisk aktivitet har en forebyggende virkning på tykktarmskreft og muligens også på kreft i bryst, prostata, lunge og endometrium. For kreftpasienter kan fysisk aktivitet forbedre livskvaliteten, men behandlingseffekten er foreløpig ikke tilstrekkelig kartlagt.

Kan fysisk aktivitet forebygge kreft?

Er fysisk aktivitet av betydning i behandling og rehabilitering av kreftpasienter?

Psykiatri ved kreftsykdom . . .

Diagnostikk og behandling av psykiatriske problemer hos kreftpasienter kan være vanskelig, men alvorlige psykiatriske tilstander forekommer hos mer enn hver femte kreftpasient.

Forekomst og diagnostikk av psykiatriske tilstander i palliativ medisin

Psykoterapi ved kreftsykdommer

. . . og ved psykisk utviklingshemning

En undersøkelse av 28 utvalgte psykisk utviklingshemmede i en kommune avdekket 34 psykiatriske diagnoser. Hvordan kan habiliteringstjenestene og psykiatrien bedre hjelpe de psykisk utviklingshemmede?

Psykiatriske problemer hos psykisk utviklingshemmede

Psykisk helse blant mennesker med psykisk utviklingshemning

Mammografi

Fire av fem inviterte kvinner i alderen 50 – 69 år har møtt til mammografiscreening. Det er funnet 6,7 krefttilfeller per 1 000 undersøkte, og det forventes en dødelighetsreduksjon på 30 % som følge av masseundersøkelsen.

Prøveprosjekt med mammografi – resultater fra første undersøkelsesrunde

Mammografiscreening i Rogaland – første runde

Profylaktisk tyreoidektomi

Familiært medullært thyreoideakarsinom er en sjelden, men alvorlig sykdom som nedarves dominant. Disposisjonen kan diagnostiseres ved DNA-analyse, og profylaktisk tyreoidektomi i barnealder hindrer kreftutvikling.

Profylaktisk tyreoidektomi

Profylaktisk tyreoidektomi hos bærere av mutasjoner i RET-onkogenet

Astma

Kraftig fysisk trening kan bidra til utvikling av astma, og fysisk aktivitet kan fremprovosere astmaanfall. Fysisk trening bedrer evnen til å mestre astma, men påvirker ikke sykdomsaktiviteten.

Skyldes en økende forekomst av astma og allergi for svak mikrobiell stimulering av immunsystemet?

Auka forekomst av allergi – finn vi årsakene i moderne livsstil?

Fysisk aktivitet og luftveissykdommer, astma og allergi

Lands- styremøtet 2000

Årets landsstyremøte i Den norske lægeforening ble udramatisk, men ikke særlig inspirerende.

Landsstyremøtet 2000

Anbefalte artikler