Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Preben Aavitsland
Rolf Salvesen

Medisin og vitenskap

Gøri Perminow
Andreas Rydning
Carl Ditlef Jacobsen
Arnoldo Frigessi
Vidar Gordon Flote
Nils Erik Gilhus
Eyvind Rødahl
Torstein Bertelsen
Johan Seland
Jarle Birger Arnes
Sverre Mørk
Sven-Harald Anderssen
Inger Elisabeth Silberg
Milos Soukup
Arnt Edvin Andersen
Jan F. Prytz
Elin Nesse
Ingebjørg Fagerli
Unni Sandaker Blom
Bernward Zeller
Karl Viktor Perminow
Hans-Olav Fjærli
Ulf K. Zätterström
Naomi Fukai
Bjørn R. Olsen
Siri Hylleraas Bø
Geir Bråthen
Espen Dietrichs
Gunnar Bovim
Tarjei Rygnestad
Olav Spigset

Tema

Per Morten Fredriksen
Svein Arne Pettersen
Sigmund B. Strømme
Arne T. Høstmark

Kommentar og debatt

Truls W. Gedde-Dahl
Arvid Heiberg
Tom W. Lund
Harald Lystad
Mette Brekke
Svein Steinert
Irene Hetlevik
Magne Nylenna
Steinar Østerbø Thoresen
Helge Hjort
Jan Erikssen
Dag Bratlid
Inger Johanne Øien

Nyheter og reportasjer

Tom Sundar
Stine Bjerkestrand Nesje
Ragnhild Ørstavik
Lars Alnæs
Hans Petter Fosseng
Nina Husom

Fra foreningen

Ellen Juul Andersen