Legemiddelkontrollen vurderer fenylpropanolamin

Tom Sundar Om forfatteren

Amerikanske helsemyndigheter har bedt produsentene av fenylpropanolamin om å slutte å selge midlet, ettersom det er funnet å være assosiert til hjerneblødning hos kvinner (1). I Norge er fenylpropanolamin registrert som et reseptbelagt legemiddel med preparatnavnet Rinexin.

Leger bør være restriktive

Overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelkontroll (SLK) sier at Rinexin for tiden er inne til vurdering med henblikk på å fornye registreringen i Norge.

– De nye opplysningene om hjerneblødning vil bli tatt svært alvorlig. Alle sider ved preparatets effekter og bivirkninger kommer til å bli vurdert. Dette er rutine for alle legemidler hvert femte år, sier Madsen. Han forteller at Statens legemiddelkontroll har fått melding om ett tilfelle av hjerneblødning i tilknytning til bruk av fenylpropanolamin i Norge.

– Hva må til for at etaten skal forby legemidlet?

– Vi må finne ut om de medisinske effektene oppveier risikoen for alvorlige

bivirkninger. Gjør de ikke det, er det en alvorlig sak. Inntil dette er avklart, henstiller vi norske leger om å være restriktive i sin forskrivning av legemidlet, sier Madsen.

Alvorlige bivirkninger kjent

Legemiddelprodusentens nordiske representant i Sverige tar rapportene svært alvorlig: – Vi har tidligere fått meldinger om enkelte tilfeller av hjerneblødning, så risikoen for alvorlige bivirkninger er ikke ukjent, sier Britta Lewald i farmasifirmaet Recip som produserer Rinexin.

Firmaet har meldt fra til det svenske Läkemedelsverket om at denne typen alvorlige bivirkning kan forekomme, men Lewald mener det vil være altfor drastisk å fjerne legemidlet fra det nordiske markedet: – Brukt på riktig måte og i doser anvist av lege, mener vi at preparatet er trygt. Det er ikke grunnlag for å trekke det fra markedet. I USA, derimot, er preparatet reseptfritt og potensialet for misbruk kan være større.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler