Les mer om ...

Artikkel

Hodepine

Akutt, sterk hodepine av ny karakter skal utredes skikkelig, særlig med tanke på subaraknoidalblødning. Clusterhodepine er en sjelden hodepineform som både er underdiagnostisert og underbehandlet.

Clusterhodepine

Pasienter med clusterhodepine ved en nevrologisk avdeling

Akutt hodepine – diagnostiske overveielser

Clusterhodepine uten hodepine

Endoskopi av barn

Gastroskopi utgjør 60 % av alle endoskopier hos barn ved Sentralsykehuset i Akershus. Ved 420 endoskopier ble det bare påvist én komplikasjon.

Gastrointestinale endoskopier av barn

Gastrointestinale endoskopier av barn

Spontan pneumothorax

Av 220 pasienter med spontan pneumothorax ved Regionsykehuset i Tromsø hadde 128 primær og 51 sekundær pneumothorax, mens 41 hadde traumatisk pneumothorax. Pasienter som var tilkoblet dren tre dager eller mer, hadde lavere residivrate enn pasienter med mer kortvarig drenasje.

Spontan pneumothorax – et tiårsmateriale fra Regionsykehuset i Tromsø

Svulster i orbita

To av tre svulster i orbita er godartet, viser en undersøkelse fra Haukeland Sykehus. Svulster i orbita er så sjeldne at diagnostikk og behandling bør sentraliseres.

Svulster i orbita

Hofteleddsdysplasi

Av 3 690 nyfødte ved Nordland Sentralsykehus ble 41 (1,1 %) behandlet med Freikas pute. I Østfold sank andelen nyfødte med diagnosen hofteleddsdysplasi fra 1,06 % til 0,77 % da man gikk over fra røntgenundersøkelse til ultralyddiagnostikk.

Medfødt hofteleddsdysplasi i Østfold 1990 – 96

Medfødt hofteleddsluksasjon

Kreftomsorg i allmennpraksis

En spørreundersøkelse blant allmennleger i Vestfold viser at tre av fire er villige til og anser seg kompetente til å følge opp kreftpasienter som ønsker å dø i sitt hjem. Mange mener at deres kunnskap om smertebehandling kan forbedres.

Kreftomsorg i allmennpraksis i Vestfold år 2000

Fysisk aktivitet

Artikkelserien om fysisk aktivitet avsluttes med fire artikler om fysisk aktivitet hos barn og unge, overvekt og bekkenbunnstrening mot urininkontinens.

Fysisk aktivitet og fysisk yteevne hos barn og unge

Kan idrett og fysisk aktivitet fremme psykososial helse blant barn og ungdom?

Fysisk aktivitet, overvekt og fedme

Bekkenbunnstrening og urininkontinens – tren deg tett!

AIDS

Verdens AIDS-dag markeres ved å minne om at i det sørlige Afrika er en av fem personer HIV-smittet.

AIDS i Afrika

Med Røde Kors mot AIDS

Anbefalte artikler