Avtaleløse leger strømmer til fastlegeordningen

Sundar Tom Om forfatteren
Artikkel

– Det synes å være en økende optimisme blant leger i alle fylker, også i utkantkommunene, sier Hans Kristian Bakke. De siste månedene har han reist land og strand rundt for å informere og samle oppslutning om de fremforhandlede avtalene i fastlegeordningen.

Må bli med for å få refusjonsrett

Resultatene har vist seg å være vel verdt innsatsen. I en skriftlig avstemning tidligere i november gav 61 % av Aplf-medlemmene sitt ja til fastlegeavtalene. Ved en ekstraordinær generalforsamling i Aplf 8. november, var det 71 % som stemte ja.

– De overbevisende voteringsresultatene viser at legene i økende grad ser mulighetene som ligger i fastlegeordningen. Vi har fått en avtale som gir oss ansvar, men samtidig større myndighet og frihet. Nå skal vi vise at vi er den verdig, sier Hans Kristian Bakke.

Oppslutningen er helt åpenbar i Oslo og Bærum, der så godt som 100 % av de private legene uten driftsavtale vil være med i fastlegeordningen.

Svein Aarseth i Oslo lægeforening opplyser at 137 avtaleløse leger i Oslo har søkt om fastlegeavtale. Han sier at man ikke vet nøyaktig hvor mange som driver avtaleløs praksis, men at tallet sannsynligvis inkluderer de fleste.

– I Bærum har samtlige av kommunens 21 avtaleløse leger bedt om fastlegeavtale. Totalt er det 85 søkere, sier Marit Henriksen ved kommuneoverlegens kontor.

Men tilstrømmingen av avtaleløse leger ikke kan forklares på bakgrunn av avtaleverket alene. Prosjektleder Tom Christiansen i Sosial- og helsedepartementet sier til Tidsskriftet at mange av de avtaleløse legene ville uansett ha søkt om å komme med, fordi fastlegeordningen gir dem både basistilskudd og rett til trygderefusjon. Hans Kristian Bakke påpeker at avtaleløse leger som allerede har en refusjonsrett, må bli med i fastlegeordningen for å beholde refusjonsretten.

Anbefalte artikler