Harde forhandlinger i Stortinget

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Intens tautrekking mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene har resultert i en påplussingspakke for neste års statsbudsjett med til sammen 1,5 milliarder kroner. Samtidig har partene forpliktet seg til å redusere utgiftene med i alt 1,1 milliard kroner. En av de større bevilgningene regjeringspartiet sa ja til i budsjettforliket, er 210 millioner kroner ekstra til universitetene: Arbeiderpartiet går med på å oppheve studieplasskuttet, sier ja til å trappe opp forsknings- og omstillingsarbeidet med 100 millioner kroner og gir en samlet lønns- og priskompensasjon ved universitetene på 10 millioner kroner.

Ifølge Aftenposten (1) er rektorene ved de fire universitetene fornøyd, men uttrykker skepsis til påslaget på en halv milliard kroner til Norges forskningsråd. Avkastningen av disse pengene kommer ikke grunnforskningen til gode før i 2002. Rektor Kaare Norum ved Universitetet i Oslo sier til avisen at for å nå OECD-gjennomsnittet innen 2005 trengs en økning i midler til forsknings- og utviklingsarbeid på 5–10 milliarder kroner i året.

Ifølge budsjettavtalen partene inngikk 18. november, får Norges forskningsråd også 3 millioner kroner mindre til administrasjon i 2001. Samtidig reduseres rådets forskningsmidler via Sosial- og helsedepartementets budsjett, med til sammen 10,5 millioner kroner.

Blant de øvrige budsjettposter det har vært strid om, er den såkalte momsreformen. Moms på forskningstjenester var ikke en del av forhandlingene i sluttspurten, og blir trolig vedtatt. Imidlertid er partene enige om at regjeringen skal komme tilbake med en nærmere vurdering av momsreformens virkning under behandling av revidert nasjonalbudsjett i vårsesjonen 2001.

Stortingets finansdebatt ble avholdt 27. og 28. november. Nytt fra fjoråret er at hver enkelt stortingskomité kun fordeler potten som denne debatten har resultert i. Budsjettavtalen åpner likevel for mindre justeringer av tallene under behandling av fagbudsjettene, selv om rammen er lagt.

Anbefalte artikler