Kirurgiske prosedyrer

Artikkel

Forfatterne har skrevet en lett tilgjengelig bok som omhandler et bredt spekter av vanlige kirurgiske prosedyrer, fra hudeksisjoner og insisjon av abscesser til strikkligatur av hemoroider og inngrep for brokk og åreknuter. De henvender seg til allmennpraktikere, yngre og mer erfarne kirurger som trenger repetisjon av hvordan en prosedyre utføres.

Tre innledende kapitler tar opp anestesimetoder, utstyr, suturteknikk og andre generelle forhold. Deretter beskrives kirurgiske prosedyrer i seks kapitler. Hver prosedyre innledes med en beskrivelse av hensikt, indikasjoner, forberedelser og anestesi. Deretter følger beskrivelse av den operative prosedyren. Språket er greit og prosedyrene logisk og systematisk presentert, men oversiktene over inngrepene er noe kompakte. Dette gjør det tyngre å lese om de litt større inngrepene. Det er gode, enkle illustrasjoner til de fleste prosedyrene.

Boken vil være mest nyttig for turnuskandidater, unge kirurger og for dem som har ansvaret for opplæring av disse, men også for allmennpraktikere som ønsker å drive småkirurgi. Noen av prosedyrene synes lite relevante for norske kirurger, for eksempel innleggelse av sentralt venekateter. Det presenteres prosedyrer som kan gjøres greit utenfor sykehus med små ressurser og større, klart mer ressurskrevende prosedyrer. Hva som hører hjemme hvor, kommer ikke alltid klart frem og vil kanskje være noe forskjellig i norsk og engelsk helsevesen. Retningslinjer for profylaktisk bruk av antibiotika er heller ikke helt i tråd med norsk tradisjon. De vanligste problemene man støter på i praksis og løsningen av dem diskuteres. Det er lagt stor vekt på sikkerhet ved forberedelser og gjennomføring av prosedyrer.

Alt i alt er dette en praktisk orientert bok til nytte for kolleger som skal nærme seg nye prosedyrer, eller prosedyrer de ikke har utført på en stund. Den er velskrevet, systematisk og med noen forbehold godt overførbar til norske forhold.

Kjersti Flatmark

Avdeling for tumorbiologi

Det Norske Radiumhospital

Anbefalte artikler