Ja-flertall blant allmennlegene

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

I en kommentar til valgdeltakelsen sier leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Hans Kristian Bakke, at 64 % kan synes noe lavt, men man må være klar over at Aplf har en god del medlemmer som er pensjonister og noen medlemmer er utenlands, og av den grunn ute av allmennpraksis.

– Jeg vil tro at en del av dem som ikke har stemt, ikke har satt seg godt nok inn i saken og derved latt være å stemme. Det er bl.a. kommentarer på de blanke stemmesedlene som kan tyde på dette, sier Bakke.

I en kommentar til resultatet sier Bakke at resultatet er godt hvis man ser det i lys av dokumenter og høringsnotater som er lagt frem om fastlegesaken og erfaringer fra noen forsøkskommuner.

– Innholdet i meldingene fra politisk hold skapte en meget sterk skepsis blant allmennlegene til hele reformen, og mange følte nok at det ikke kunne skapes tilfredsstillende rammer innenfor en fastlegeordning, sier Hans Kristian Bakke.

Anbefalte artikler