Er allmennmedisinens tid forbi?

Tom W. Lund, Harald Lystad Om forfatterne
Artikkel

Vi ble provosert da vi leste kollega Magne Nylennas leder i Tidsskriftet nr. 26/2000 (1), hvor han påstår at det ikke er entusiasme og nytenkning i norsk allmennmedisin. Vi vil for vårt vaktdistrikt Gol og Hemsedal påstå det stikk motsatte. For omtrent to år siden tok undertegnede kontakt med Norsk Luftambulanse Ål og ledelsen ved Ringerike sykehus’ medisinske avdeling og intensivavdeling for å starte prehospital trombolytisk behandling i vårt distrikt. Etter noen runder rundt rutiner og praktiske ting endte vi opp med en protokoll 8.3. 1999. Dette var for oss en milepæl. Siden den gang har flere pasienter hatt nytte av vårt initiativ og fått prehospital trombolytisk behandling med streptokinase, og initiativet kom fra oss allmennpraktikere!

Sammen med engasjerte kolleger ved Ringerike sykehus har vi nå gått et skritt videre og hatt fellesmøte med alle leger i hele Hallingdal for å utvide prosjektet til hele dalen. På møtet var det stor entusiasme og vilje til å komme i gang med noe nytt! Om kort tid vil altså hele dalen kunne nyte godt av at allmennpraktikere og kommuneleger har samarbeidet med kolleger ved Ringerike sykehus og Norsk Luftambulanse Ål for å gi et nytt og utvidet tilbud til befolkningen. Vi er klar over at flere driver med prehospital trombolytisk behandling, men de er, så vidt vi vet, stort sett initiert av sykehusmiljøer. Her er det vi som har gått i bresjen.

Det drives i Hemsedal også en kartlegging av alle skiskader (har pågått siden 1982) og inngripen med forebyggende tiltak i de tilfeller hvor det er påkrevd. Videre behandler vi i stor grad pasienter som mange andre steder ville blitt sendt til sykehus. Vi har tilegnet oss kunnskap om en rekke behandlingsmetoder som tidligere kun ble brukt ved sykehus, f.eks. fenolbehandling av inngrodd negl, femoralisblokade ved femurfrakturer og metoder for reponering av radiusfrakturer alene på legevakt.

Dette er bare noen eksempler på hva som blir gjort ute i ”bushen” av entusiastiske allmennleger, så vi føler oss som sagt svært provosert av redaktørens leder i Tidsskriftet. Du må ikke skjære alle over en kam.

Anbefalte artikler