Felles innsats på Primærmedisinsk uke 2000

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Kvedaren Anne Gravir Klykken fra Telemark åpnet Primærmedisinsk uke 2000 med Kyrie som lød ennå vakrere enn det helseministeren senere bidrog med. Leder av hovedkomiteen Bjarne Haukeland sa at hva er vel mer passende enn å la en norsk folketone introdusere Espen Askeladd, som er allmennmedisineren i norsk helsetjeneste.

– Espen er allmennmedisineren som løser utfordringer ved hjelp av små midler, sa Haukeland. Han håpet at den allmennmedisinske uken ville bidra til å utløse krefter hos deltakerne som vil gjøre at arbeidet går som en lek når de kommer tilbake i sin daglige virksomhet.

Verdigrunnlag

Helseminister Tore Tønne understreket at de viktigste utfordringene er knyttet til hvordan samfunnet skal møte forventingsgapet mellom befolkningens forventinger og hva vi kan tilby dem.

– Noen vil mene at det løses ved markedet og prismekanismen, men det betyr samtidig at bare folk med god betalingsevne vil kunne kjøpe tjenester. Dette vil bryte med velferdsamfunnets verdigrunnlag, sa Tønne.

– Vi er henvist til å finne løsninger gjennom politiske prosesser og foreta prioriteringer. Det er det vi gjør, og det er samtidig et uttrykk for at helsesektoren er så viktig at den bør være på det øverste punkt på den politiske dagsorden, sa ministeren.

– Prioriteringen av helsesektoren i fremtiden vil fortsatt bli høy. Alle politikere ønsker å prioritere helse og dette er en situasjon ingen helseminister er misfornøyd med, uttrykte Tønne.

Felles innsats for primærhelsetjenesten var budskapet fra hovedkomiteen ved Bjarne Haukeland, helseminister Tore Tønne og president Hans Petter Aarseth. Foto E.J. Andersen

Mer til forebygging

– Vi bruker stadig mer penger til behandling av sykdom. Det er ingen stor oppgave å vise at det lønner seg å investere i forebyggende helsearbeid, sa Tønne. Han reiste spørsmålet om det kanskje har vært for få økonomer i helsesektoren, fordi man ikke har klart å vise det økonomisk lønnsomme i å investere i forebyggende tiltak.

– Det er bekymringsfullt at primærhelsetjenesten over år er svekket. Den må nå styrkes, sa Tønne. Han mente at en av de viktigste måtene å gjøre dette på er gjennom innføringen av en fastlegeordning.

Prioriter primærmedisinen

– Det er ille at det mangler 450 leger i kommunehelsetjenesten og at tallet øker. Men hvis vi ikke hadde planlagt en fastlegereform, ville det reelle behovet for leger i kommunene ikke blitt synliggjort på samme måte. Behovet har vært der hele tiden, sa president Hans Petter Aarseth.

– Alle er enige om at vi må sette alt inn på å fylt disse stillingene. Vi må fylle dem med unge leger som har lyst til å satse på allmennmedisin, og jeg tror disse legene har en gyllen sjanse, sa Aarseth. Legeforeningen har i forhandlingene prioritert primærmedisinen de siste årene. De økonomiske rammebetingelser for dem som velger denne veien, er blitt vesentlig bedret gjennom de siste års avtaler.

Aarseth sa at debatten nå må dreies mot hvordan legene som kollegium kan bruke denne ordningen til å bygge opp en god allmennlegetjeneste som setter pasienten i sentrum og gir faglige utfordringer og vilkår for dem som vil satse. Innholdet må legene forme selv, derfor er møteplasser som primærmedisinsk uke så viktige, sa legepresidenten.

Anbefalte artikler