Legeforeningen gav grønt lys for fastlegeavtalene

Tom Sundar, Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatterne
Artikkel

Fra avstemningen på lansstyremøtet. Foto E. J. Andersen

Hva som egentlig hadde blitt konsekvensene av et nei-flertall, er det heldigvis ingen som behøver å ta stilling til. På forhånd kunne selv ikke visepresident Hans Kristian Bakke, som også er leder for Alment praktiserende lægers forening (Aplf), si noe annet enn at: – Legeforeningen kan bare ikke si nei til en så god avtale!

Han fikk helt rett. Etter lange timer med mange innlegg som inneholdt flere prinsipielle standpunkter enn drøftinger av selve avtaleverket, falt avgjørelsen. Bare 27 av de 113 delegatene stemte nei til avtalene som regulerer fastlegeordningen.

Resultatet var ingen overraskelse, ettersom Aplf gjennom to avstemninger på forhånd entydig hadde gått inn for avtalene. Det mest oppsiktsvekkende ved debatten og avstemningen, derimot, var en åpenbar polarisering mellom et reformvillig landsstyreflertall og et mindretall bestående av representanter fra Yngre legers forening med støtte av medisinstudentene.

Avtaleverket kan deles i fem deler: en overordnet statsavtale som regulerer vilkårene for ordningen samt ramme- og fastlønnsavtaler for henholdsvis KS-området og Oslo. Fastlønnsavtalene inneholder blant annet bestemmelser om legevakt, den såkalte legevaktavtalen. Samtlige avtaler er lagt ut på Legeforeningens hjemmesider: www.legeforeningen.no/nyheter/fraleg/fast.htm

Anbefalte artikler