Leger på langs og på tvers

Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107

Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Den gode historie er på vikende front. Karakteristisk for denne humorformen er at man tar seg tid til å bygge opp historien mot et sluttpoeng. I motsetning til vitsen, som er kort og konsis, vil historien ta seg tid til å sette tilhøreren inn i forutsetningene for den humoristiske forventning. Som ortoped er jeg spesielt takknemlig for at de nødvendige medisinske bakgrunnsdata her vies tilstrekkelig omtale.

Anbefalte artikler