Leger på langs og på tversHumoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107

Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Den gode historie er på vikende front. Karakteristisk for denne humorformen er at man tar seg tid til å bygge opp historien mot et sluttpoeng. I motsetning til vitsen, som er kort og konsis, vil historien ta seg tid til å sette tilhøreren inn i forutsetningene for den humoristiske forventning. Som ortoped er jeg spesielt takknemlig for at de nødvendige medisinske bakgrunnsdata her vies tilstrekkelig omtale.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler