S. Østerbø Thoresen svarer:

Steinar Østerbø Thoresen Om forfatteren
Artikkel

Ifølge Zahls leserinnlegg har jeg i mitt debattinnlegg (1) brukt for mye plass på en generell oppsummering av kunnskapsgrunnlaget om brystkreft og livmorhalskreft. Det er åpenbart av hans innlegg at jeg burde ha brukt enda mer plass på denne oppdateringen. Zahl gjentar sine påstander om at opportunistisk cervixscreening er like effektivt som organisert screening. Dette standpunktet er dokumentert uvitenskapelig og Zahl er heldigvis alene om en så sterk påstand. Zahl mener videre at grunnen til at cervixscreening har vært lite kritisert, er at utenforstående ikke har fått innsyn i data. Igjen en helt urimelig påstand, som understreker hva jeg prøvde å peke på i mitt debattinnlegg: Hvilke motiver ligger bak det korstog som visse statistiske miljøer i Norden har startet? Det bærer etter hvert mer preg av en religiøs bevegelse enn vitenskapelige holdninger.

Anbefalte artikler