Hjemme bra, borte best?

Artikkel

Stortinget har bevilget en milliard kroner til kjøp av helsetjenester i utlandet. Samtidig lider store deler av vårt eget helsevesen under ressursmangel.

Troen på at alt er bedre borte enn hjemme, er utbredt – om enn oftest ubegrunnet. Det finnes utvilsomt et forbedringspotensial i norsk helsevesen. Men det utnyttes ikke spesielt godt ved å betale milliardbeløp til utenlandske helseinstitusjoner.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler