Hva vil fastlegeordningen bety for norsk allmennmedisin?

Artikkel

Synne Torkildsen, nestleder Norsk medisinstudentforening

– Med de arbeidsforhold jeg tror allmennmedisinerne vil få i fastlegeordningen, tror jeg det kan bli mer attraktivt for medisinstudenter å velge seg til dette området innen medisinen. Jeg er imidlertid skuffet og betenkt over at ordningen med utdanningsstillinger ikke er avtalefestet. Nettopp denne ordningen er av avgjørende betydning for at unge medisinere skal etablere seg i allmennmedisin. Min frykt er at inngangsporten til allmennmedisinen også med fastlegeordningen vil være for trang.

Anne Mathilde Hanstad, styret i Alment praktiserende lægers forening

– Jeg tror fastlegeordningen vil bli et løft for faget allmennmedisin. Nå får vi mulighet til selv å sette begrensninger i vår praksis, slik at vi får tid til faglig oppdatering. Om mine kolleger ikke benytter denne muligheten, men kun lar muligheten til å tjene gode penger styre, blir jeg skuffet. Faget er avhengig av en ideologi for å overleve.

Anbefalte artikler