m2016/23★24
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentar og debatt
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Klinisk oversikt
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Medisin og kunst
Medisinsk historie
Personlige opplevelser

Les!

Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Legelivet

Minneord

Minneord

Minneord

Aktuelt i foreningen
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media