For mye, for lite eller passe?

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en nylig lansert rapport setter Legeforeningen søkelyset på variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten.

  SØKELYS PÅ VARIASJON: Faksimile av rapporten
  SØKELYS PÅ VARIASJON: Faksimile av rapporten

  Medisinske beslutninger og forvaltning av ulike lover og regler er noe av det som påvirker hvilke diagnostiske tiltak og behandlinger som iverksettes.Rapporten For mye for lite eller akkurat passe? – om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten, er del av foreningens arbeid mot uønsket variasjon.

  – Legeforeningen organiserer nesten alle norske leger og står derfor i en unik posisjon til å kunne påvirke arbeidet slik at pasientene i størst mulig grad får et riktig tilpasset tilbud, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen.

  Riktig behandling

  Riktig behandling

  Syke som oppsøker helsetjenesten skal få riktig behandling basert på diagnosen, men ulike pasientgrupper kan ha ulikt sykdomsbilde og vil derfor få ulik behandling. Derfor varierer bruken av helsetjenester. Helsevesenet er preget av en slik variasjon. Den er ønsket, og et tegn på at vi har en helsetjeneste av høy kvalitet.

  – Problemet med variasjon oppstår når den ikke kan forklares på grunnlag av pasientens ønsker eller sykdom i befolkningen, sier Marit Hermansen.

  Overforbruk oppstår når pasienter får helsetjenester de ikke ville valgt dersom de hadde fått riktig informasjon og god veiledning, eller hvis de får helsetjenester som de ikke har nytte av. Underforbruk finner sted når en pasient har en tilstand hvor indikasjonene er klare og behandlingen har dokumentert effekt, og hvor pasienten ikke får nødvendig helsehjelp. Et annet problem med uønsket variasjon handler om feil ressursbruk, et tredje at det er en trussel mot legers faglige integritet.

  – Dessverre har vi i Norge lite dokumentasjon om sammenhengen mellom variasjon, behandlingsresultat og pasienttilfredshet i helsetjenesten, sier Hermansen.

  Legenes ansvar

  Legenes ansvar

  De siste årene har flere fagmedisinske foreninger arbeidet aktivt med variasjon og over- og underforbruk. Norsk ortopedisk forening og Norsk barnelegeforening har blant annet tatt initiativ til å kartlegge variasjonen i eget fag, og Norsk forening for allmennmedisin har en egen gruppe som arbeider med overdiagnostikk.

  Å sette søkelyset på variasjon og å bruke denne informasjonen til å styrke kvaliteten på helsetjenestene er i tråd med Legeforeningens målsetting om å arbeide for «… høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningen». Legeforeningen vil være en aktiv aktør i arbeidet med variasjon og over- og underforbruk i helsetjenesten fremover.

  Målet er at rapporten skal drive frem en debatt om konkrete dilemmaer som både leger og pasienter daglig står overfor. Den er utarbeidet av Medisinsk fagavdeling og en arbeidsgruppe med representanter fra flere fagmedisinske foreninger.

  Les rapporten her: legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Rapporter/For-mye-for-lite-eller-akkurat-passe/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media