Mikrometastaser i vaktpostlymfeknute ved malignt melanom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lymfeknutetoalett etter funn av mikrometastaser i vaktpostlymfeknute ved malignt melanom ga ingen overlevelsesgevinst, ifølge en ny studie.

  I en tysk multisenterstudie ble 473 pasienter som fikk påvist mikrometastaser fra malignt melanom ved vaktpostlymfeknutebiopsi randomisert til enten observasjon eller lymfeknutetoalett (1). Etter tre år var det ingen forskjell i overlevelse mellom de to gruppene. Andelen pasienter som ikke hadde utviklet fjernmetastaser etter tre år i de to gruppene var 77 % og 75 %. Forfatterne konkluderer med at lymfeknutetoalett ikke bør anbefales pasienter med påvist melanommetastase på 1 mm eller mindre.

  – To tredeler av pasientene i denne studien hadde metastaser i vaktpostlymfeknute på 1 mm eller mindre, og man kan stille spørsmål ved om den kirurgiske behandlingen av denne pasientgruppen er for aggressiv, sier Henrik Løvendahl Svendsen, overlege ved Plastikkirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og sekretær i Norsk melanomgruppe. Det er viktig å merke seg at pasienter med lymfeknutemetastaser som ble påvist klinisk eller ved ultralyd ikke ble inkludert i denne studien, men ble behandlet med lymfeknutetoalett. Det har vært diskusjon om hva som skal regnes som signifikant metastase i vaktpostlymfeknute. Norske retningslinjer for behandling av malignt melanom anbefaler lymfeknutetoalett ved metastase i vaktpostlymfeknuten over 0,1 mm (2). Det endelige svaret på hva som er riktig behandling av pasienter med mikrometastaser påvist ved vaktpostlymfeknutebiopsi kommer nok først med resultatene fra MSLT-II studien, som er en pågående studie med ti års oppfølging som er planlagt avsluttet i 2022.

  – Selv om denne studien har kort oppfølgingstid og lav statistisk styrke, kan funnene tyde på at ikke alle pasienter med mikroskopisk påvist metastase i vaktpostlymfeknute har nytte av et lymfeknutetoalett. Dette er noe som bør diskuteres både i fagmiljøet og med den enkelte pasient, sier Svendsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media