Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barnelegen, forskeren, professoren, inspiratoren, læreren og vennen Øystein Aagenæs døde 17. oktober. Dette er en hilsen fra noen av hans mange kolleger som vil understreke hvor viktig Øystein var for barnemedisinen i Norge. Hans innsats for syke barn satte fotavtrykk som blir stående i lang tid fremover.

  Øystein vokste opp på Berg i Oslo. Under krigen var han med i Milorg og satt på Grini i åtte måneder. Etter krigen gikk ferden til København hvor han tok medisinsk embedseksamen i 1952. De første årene i København vekket hans interesse for diabetes, og han disputerte på temaet i 1962. Da var han vendt tilbake til Norge og arbeidet fra 1960 ved Barneklinikken, Rikshospitalet.

  Året 1975 markerte et viktig vendepunkt. Da ble det etablert en ny barneavdeling ved Aker sykehus, og Øystein ble avdelingens sjef og professor. På denne ikke så store avdelingen leverte han imponerende resultater som ble videreført da barneavdelingen ble slått sammen med Ullevål sykehus’ barneavdeling i 1998. Tydelige kjennemerker ved driften under hans ledelse var et helhetlig pasientsyn og bredt tverrfaglig teamarbeid omkring pasienten.

  Hans interesse for diabetes startet i København og varte livet ut. Han leverte betydelige forskningsbidrag til forståelse av sykdommen, og satt i fagrådet for Norges Diabetesforbund i årene 1966 – 80.

  Et annet felt hvor Øystein høstet stor internasjonal anerkjennelse var leversykdommer hos barn. Han beskrev som den første en spesiell sykdom som den dag i dag bærer hans navn. Aagenæs’ syndrom er en arvelig sykdom hvor det er problemer med utskilling av galle fra leveren og dessuten opphopning av væske i kroppen (lymfødem). Øystein arbeidet med denne sjeldne sykdommen til det aller siste. Han kjente pasientene og var med på å påvise genfeilen som gir sykdommen.

  Cystisk fibrose er en alvorlig, kronisk sykdom som særlig rammer lunger og bukspyttkjertel. Behandlingen er krevende og livslang. Barneavdelingen ved Aker sykehus under Øysteins ledelse viste tidlig et stort engasjement for disse barna. Et nasjonalt kompetansesenter for denne sykdommen ble etablert ved Ullevål sykehus da de to barneavdelingene ble slått sammen.

  Barneavdelingen ved Aker sykehus var også en pioneravdeling i Norge når det gjaldt seksuelle overgrep mot barn, noe som også er videreført i felles avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

  Øystein var en miljøskaper. Han innga tillit og trygghet og var en god kollega å rådføre seg med. Han stilte krav og hadde sterke meninger om mye. Lenge etter pensjonsalderen hadde han en utrolig aktivitet til beste for pasienter, fag og kolleger. Han var en aktiv debattant på våre fagmøter og ble æresmedlem av Norsk barnelegeforening i 2011.

  På vegne av det barnemedisinske miljøet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media