Ikke dekkende for ph.d. i medisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Krumsvik, Rune Johan

  En doktorgradsutdanning i endring

  Et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen. 152 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2016. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-450-1957-5

  Målgruppen er angitt å være doktorgradskandidater, forskningsveiledere, forskningsgruppeledere og forskerskoler.

  Hovedforfatteren har en solid bakgrunn innen pedagogikk og forskerutdanning, men forfatterne har ikke bakgrunn innen medisinske fag, og dermed er det forståelig at boken blir mindre relevant for doktorgradsutdanningen innen medisin og for ph.d.-kandidater innen medisinske fag.

  Boken er delt i fem kapitler: introduksjon, retningslinjer og vurderingskriterier for artikkelbaserte ph.d.-avhandlinger, litteraturvurderinger, kappen og forskningsveiledning på ph.d.-nivå. I tillegg tilkommer en liten epilog og referanseliste. Av disse kapitlene hadde jeg mest glede av introduksjonskapitlet der den historiske utviklingen er skissert.

  Ellers er boken sammensatt av løsrevne og litt tilfeldige kapitler som også er hentet fra tidligere artikler skrevet av forfatterne. Den inneholder flere nyttige opplysninger der man får innblikk i enkelte internasjonale forhold, men jeg savner en mer helhetlig tilnærming og en diskusjon rundt fagspesifikke variasjoner og forskjeller mellom faglige tradisjoner.

  Boken kan være nyttig som generell bakgrunnslitteratur for å utvikle arbeidet med doktorgradsarbeidet i Norge. Den er nok ikke særlig nyttig for den enkelte ph.d.-kandidat innen medisinsk forskning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media