The Book of Man (in Twenty-Three Volumes)

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mukherjee, Siddhartha

  The gene

  An intimate history. 608 s. New York, NY: Scribner, 2016. Pris USD 32

  ISBN 978-1-4767-3350-0

  Siddharta Mukherjee gjorde for noen år tilbake suksess med den populærvitenskapelige boken Keiseren over alle sykdommer, kreftens biografi, der han kort fortalt gjorde rede for menneskets møte med kreftsykdom. Boken vant Pulitzerprisen i 2011 for beste sakprosabok. Nå har han kommet med en ny bok i samme sjanger.

  Mukherjee selv er indisk onkolog som bor og jobber i USA, forsker og nå også profilert skribent. The gene – an intimate history er en biografi om menneskets møte med sitt genom. For der Keiseren over alle sykdommer endte med avdekkingen av kreftsykdommens genetiske fundament, tar Mukherjee oss her gjennom genetikkens historie, fra Mendels erteblomstforsøk ble publisert og siden glemt i et obskurt tsjekkisk tidsskrift, til genomet ble sekvensert etter en durabelig spurt av både konkurrerende og samarbeidende forskergrupper.

  For dem som har lest Keiseren over alle sykdommer vil oppskriften og formatet være gjenkjennelig; språket flyter godt, forskningsfremskritt fremstår som en spennende kamp, og deltagerne i historien er levendegjort av personkarakteristikker og menneskelige detaljer. Slik blir det ufattelige arbeidet som genkartleggingen har vært, også en reise i personlige ambisjoner, drømmer, bragder og nederlag.

  Boken går også utover rent å beskrive genetikkforskningen. Samfunnsmessige konsekvenser, eller misbruk, av genetisk kunnskap slik som eugenetikk, også i USA, blir beskrevet. Etiske dilemmaer som kunnskapen medførte, blir også beskrevet, illustrert med eksempler, f.eks. da foreldre aksepterte eksperimentell virusbåren genterapi for sitt barns OTC-mangel. Som rød tråd og illustrasjon har han brukt sin egen families sannsynlig arvelige psykiatriske sykdom. Mot slutten vender han blikket fremover og ser på muligheter og utfordringer utviklingen bringer med seg. Våre gener har tradisjonelt vært vår skjebne, men det er ikke gitt at det vil være slik i fremtiden.

  Ved å male ut genetikkens historiske utvikling, med sine mange krumspring og feilsteg, påpeker Mukherjee underforstått at vi også er del av utviklingen, og at vår samtid vil gjøre mer eller mindre riktige valg. Den genteknologiske utviklingen vil skride fremover, uansett om vi blir enige om kjøreregler for den eller ikke. Og, er det ikke slik som han sier: «What we read and write into our genome is our fallibilities, desires, and ambitions. It is human nature.»

  Ikke bare er boken en nyttig oppfriskning og utdypning om genetikk. Den er en spennende fortelling om forskningen som ligger bak, og åpner opp tanker om hva det vil si å være menneske. Boken kan fenge de fleste. Fra mitt synspunkt er denne utgivelsen i samme liga som Keiseren over alle sykdommer, og en bragd fra forfatterens hånd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media