God lesning for nyutdannede leger med interesse for ortopedi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dippmann, Christian

  Ryge, Camilla

  Ortopædkirurgi i klinisk praksis

  528 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 550

  ISBN 978-87-628-1497-4

  Ortopædkirugi i klinisk praksis er første utgave av en ny dansk lærebok innen ortopedi. Målgruppen er primært medisinstudenter og leger i begynnelsen av spesialistutdanningen, kanskje særlig sistnevnte gruppe. Allmennpraktiserende leger og sykepleiere som jobber ved en ortopedisk avdeling vil også ha stor nytte av den.

  Boken er velskrevet og har en smart og praktisk inndeling. Den er systematisk oppbygd. Del 1 handler om de anatomiske regionene med gjennomgang av anamnese, undersøkelsesteknikk, bildediagnostikk, skader, degenerative, inflammatoriske/infeksiøse og barneortopediske tilstander. Hver diagnose gjennomgås etter samme oppbygging. Boken kan derfor brukes som oppslagsverk i en travel klinisk hverdag. Del 2 omhandler de få, men viktige ortopediske tilstandene som krever akutt behandling. Del 3 dreier seg om de mer generelle medisinske tilstandene som ortopeder møter hos pasienter med infeksjoner, osteoporose, blødning/koagulasjon og revmatologiske tilstander. I den siste delen tar forfatterne for seg en del praktiske ferdigheter, som reponering av frakturer og luksasjoner, gipsbehandling, ortosebehandling og suturteknikker.

  De 530 sidene inneholder svært mye nyttig og praktisk kunnskap. Det er mange fotografier, røntgenbilder og illustrasjoner som underbygger teksten.

  Forfatterne har ikke hatt ambisjoner om å skrive en lærebok i kirurgiske teknikker eller detaljerte prosedyrer som ofte vil variere fra avdeling til avdeling. Boken bærer preg av at behandlingsanbefalingene er evidensbaserte i så stor grad som mulig.

  Jeg anbefaler boken, spesielt til nyutdannede leger som behandler ortopediske pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media