Risikofaktorer for brystkreftutvikling

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vekstfaktorer, inflammasjon og livsstilsvaner kan være assosiert med brystkreftutvikling.

  Hanne Frydenberg. Foto: Jakob Klcovansky
  Hanne Frydenberg. Foto: Jakob Klcovansky

  Brystkreft utvikles oftest der brystvevet er tett, og hormonnivå, livsstilsvaner og lavgradig inflammasjon kan fremme brystkreftutvikling. Det finnes begrenset kunnskap om kliniske markører på inflammasjon og hvilke faktorer som påvirker mammografitettheten.

  Jeg har i mitt doktorgradsarbeid studert sammenhengen mellom vekstfaktorer, kvinnelige kjønnshormoner, livsstilsvaner og mammografitetthet. Data ble hentet fra 204 friske kvinner i alderen 25 – 35 år som deltok i studien Energy Balance and Breast Cancer Aspects. Vi målte daglige hormonnivå gjennom menstruasjonssyklus, kartla levevaner og tok mammografi. I EBBA-Life-studien fulgte vi 8 130 kvinner som hadde deltatt i Tromsø-undersøkelsen, og målte inflammasjonsmarkører prediagnostisk, og vi studerte disse markørenes betydning for brystkreftrisiko og prognose.

  Vi fant at høye daglige nivåer av både østrogen og progesteron var assosiert med høyere mammografitetthet. I tillegg var enkelte vekstfaktorer i kombinasjon med fritt østrogennivå assosiert med høyere mammografitetthet. Studiene viser også at kvinner som inntok mer enn syv enheter alkohol i uken, hadde høyere mammografisk tetthet enn de som inntok mindre enn én enhet alkohol i uken. I tillegg var høyere alkoholforbruk assosiert med høyere østrogennivå gjennom en hel menstruasjonssyklus. Vi fant at økt CRP-nivå før diagnose var assosiert med økt brystkreftrisiko, tilbakefall av brystkreft og prognose.

  Funnene indikerer at nivå av vekstfaktorer og kjønnshormoner samt alkoholinntak kan være assosiert med brystkreftutvikling, i tillegg til at lavgradig inflammasjon kan være en viktig markør for brystkreftutvikling.

  Disputas

  Hanne Frydenberg disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 3. mai 2016. Tittelen på avhandlingen er Growth, inflammation, lifestyle and breast cancer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media