Forsiden

Artikkel

Illustrasjon © Miss Boo / Bente Jørgensen

Syfilis heter morbus gallicus på latin – den franske syken. Av franskmennene ble den betegnet som den italienske syken. Og russerne kalte den den polske syken, nederlenderne den spanske, tyrkere den kristne syken. Kanskje er et bedre alternativ norsk samtidsslang «en sur en»?

Anbefalte artikler