()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Christina Dörje, ph.d. The role of clinical and subclinical inflammation in kidney transplant biopsies. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 4.11. 2016.

  Bedømmelseskomité: Karin Skov, Nyremedicinsk avdeling C, Aarhus Universitetshospital, Danmark, Margrét Birna Andresdottir, Divison of Nephrology, Landspitali University Hospital, Reykjavik, Island, og Per Ole lversen, Seksjon for klinisk ernæring, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Anna Varberg Reisæter, Anders Hartman og Trond Jenssen.

  Trygve Kjelstrup, ph.d. Evaluation of a multiple injection axillary block. Technique by clinical assessment and MRI. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 15.11. 2016.

  Bedømmelseskomité: Yavuz Gürkan, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Tyrkia, Gunnvald Kvarstein, Universitetet i Tromsø

  – Norges arktiske universitet, og Ellen-Cecilie Treu Røe, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for klinisk medi-sin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Axel Sauter, Per Kr. Hol og Øivind Klaastad.

  Marte Myhre Reigstad, ph.d. Risk of cancer after fertility treatment in Norway. Population-based studies on women treated with and children conceived by assisted reproduction. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 18.11. 2016.

  Bedømmelseskomité: Pål Richard Romundstad, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Anders Nyboe Andersen, Rigshospitalet – Juliane Marie Centre, København Ø, Danmark, og Ellen Ruud, Barne- og ungdomsklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ritsa Storeng, Inger Kristin Larsen og Nan Birgitte Oldereid.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Simone B.C. Frizell Reiter, ph.d. Psychiatric disease, adverse social aspects and quality of life in women and men with epilepsy related to pregnancy. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 11.11. 2016.

  Bedømmelseskomité: Kristina Källen, Lunds Universitet, Sverige, Line Sveberg, Oslo universitetssykehus, og Torbjørn Hiis Bergh, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Nils Erik Gilhus, Bernt A. Engelsen, Anne Kjersti Daltveit og Gyri Veiby.

  Jens-Tore Granslo, ph.d. Respiratory health in the aftermath of an oil tank explosion. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 15.11. 2016.

  Bedømmelseskomité: Sjur Humerfelt, KAL-klinikken, Oslo, Henrik A. Kolstad, Aarhus Universitet, Danmark, og Sigrun Hjelle, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Bente Elisabeth Moen, Magne Bråtveit og Cecilie Svanes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media