()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rask invasiv behandling av hjerteinfarkt uten ST-heving gir økt overlevelse, viser en skandinavisk multisenterstudie.

  Perkutan koronar intervensjon. Foto: Science Photo Library
  Perkutan koronar intervensjon. Foto: Science Photo Library

  I en randomisert multisenterstudie ved 58 sykehus i Sverige, Danmark og Norge ble pasienter med akutt hjerteinfarkt uten ST-heving fulgt i 15 år. Tiden til nytt hjerteinfarkt eller død var lengre hos pasienter som fikk invasiv behandling enn hos dem som bare mottok medikamentell behandling, 1 128 mot 579 dager (p = 0,002). Studien er nylig publisert i tidsskriftet The Lancet (1).

  Ved den invasive tilnærmingen var målet revaskularisering innen syv dager fra symptomdebut, enten ved hjelp av perkutan intervensjon eller koronarkirurgi. Effekten var særlig stor hos ikke-røykere og hos pasienter med økte nivåer av troponin T og vekst- og differensieringsfaktor 15 (GDF 15).

  Revaskulering ble foretatt innen syv dager hos 75 % av pasientene som ble randomisert til invasiv behandling. Om lag 14 % av pasientene som ble randomisert til ikke-invasiv behandling, fikk likevel revaskulering behandling under innleggelsen. Koronarangiografi ble foretatt ved refraktære eller tilbakevendende symptomer på tross av optimal ikke-invasiv behandling, eller der en belastningstest viste tegn til utbredt iskemi. Etter den første innleggelsen fikk 49% av pasientene som hadde fått ikke-invasiv behandling, revaskuleringsbehandling mot 24% av dem som hadde fått invasiv behandling.

  – Denne studien med 15 års oppfølging styrker allerede eksisterende data som viser at tidlig invasiv behandlingsstrategi både reduserer og utsetter død, hjerteinfarkt og innleggelser med ustabilt koronarsyndrom, sier overlege Bjørn Bendz ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media