Hørselsreflekser

Sudeep Mukerji Om forfatteren

Nye nerveceller er blitt identifisert, noe som bidrar til å øke kunnskapen om hørselsrefleksene.

Sudeep Mukerji. Foto: Vegard Steinbakk

Refleksbaner kobler sentralnervesystemet med strukturer i det auditoriske systemet, og disse moduleres av celler i hjernen som ikke primært er forbundet med hørsel. Disse refleksene kalles mellomørerefleksen og den olivocochleare refleksen.

De to musklene som deltar i mellomørerefleksen er stigbøylemuskelen og trommehinnemuskelen. Stigbøylemuskelen beskytter mot støy ved å redusere intensiteten av energien som ankommer sneglehuset. I motsetning til stigbøylemuskelen aktiveres trommehinnemuskelen ikke som respons på ekstern auditorisk stimulering. Den olivocochleare refleksbanen består av nevroner som innerverer hårceller i sneglehuset. Aktivering av denne refleksbanen gjør det mulig å lokalisere lydkilder på et horisontalt plan. Ukjente celler i hjernens mellomhjerne og hjernebarken sender dendritter til nevroner i hjernestammen som innerverer mellomøremusklene og hårceller.

I mitt doktorgradsarbeid har vi undersøkt nerveceller i hjernen som deltar i disse refleksbanene ved hjelp av retrograd cellemarkeringsteknikker. Etter injeksjoner av fluorescerende stoffer i mellomøremuskler hos mus ble en kolonne med merkede motonevroner i trommehinnemuskelen identifisert. Nevronene ble klassifisert i henhold til ulike morfologi som tyder på forskjeller i funksjon. Nevronene dannet dendritter til deler av hjernestammen som ikke er assosiert med hørselen. For de olivocochleare eksperimentene injiserte vi det fluorescerende stoffet direkte i sneglehuset hos marsvin og analyserte nevroner på ulike tidspunkt. Markerte celler var funnet fra hjernestammen og helt opp til hjernebarken.

Våre funn bidrar til å lage kart over hjernestammen. Funnene har klinisk betydning, for eksempel i å forbedre intraoperativ plassering og programmering av auditive hjernestammeimplantater hos pasienter med akustikusnevrinom.

Disputas

Sudeep Mukerji disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 29.4.2016. Tittelen på avhandlingen: A transneuronal analysis of the olivocochlear and the middle ear muscle reflex pathways.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler