Hørselsreflekser

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nye nerveceller er blitt identifisert, noe som bidrar til å øke kunnskapen om hørselsrefleksene.

  Sudeep Mukerji. Foto: Vegard Steinbakk
  Sudeep Mukerji. Foto: Vegard Steinbakk

  Refleksbaner kobler sentralnervesystemet med strukturer i det auditoriske systemet, og disse moduleres av celler i hjernen som ikke primært er forbundet med hørsel. Disse refleksene kalles mellomørerefleksen og den olivocochleare refleksen.

  De to musklene som deltar i mellomørerefleksen er stigbøylemuskelen og trommehinnemuskelen. Stigbøylemuskelen beskytter mot støy ved å redusere intensiteten av energien som ankommer sneglehuset. I motsetning til stigbøylemuskelen aktiveres trommehinnemuskelen ikke som respons på ekstern auditorisk stimulering. Den olivocochleare refleksbanen består av nevroner som innerverer hårceller i sneglehuset. Aktivering av denne refleksbanen gjør det mulig å lokalisere lydkilder på et horisontalt plan. Ukjente celler i hjernens mellomhjerne og hjernebarken sender dendritter til nevroner i hjernestammen som innerverer mellomøremusklene og hårceller.

  I mitt doktorgradsarbeid har vi undersøkt nerveceller i hjernen som deltar i disse refleksbanene ved hjelp av retrograd cellemarkeringsteknikker. Etter injeksjoner av fluorescerende stoffer i mellomøremuskler hos mus ble en kolonne med merkede motonevroner i trommehinnemuskelen identifisert. Nevronene ble klassifisert i henhold til ulike morfologi som tyder på forskjeller i funksjon. Nevronene dannet dendritter til deler av hjernestammen som ikke er assosiert med hørselen. For de olivocochleare eksperimentene injiserte vi det fluorescerende stoffet direkte i sneglehuset hos marsvin og analyserte nevroner på ulike tidspunkt. Markerte celler var funnet fra hjernestammen og helt opp til hjernebarken.

  Våre funn bidrar til å lage kart over hjernestammen. Funnene har klinisk betydning, for eksempel i å forbedre intraoperativ plassering og programmering av auditive hjernestammeimplantater hos pasienter med akustikusnevrinom.

  Disputas

  Sudeep Mukerji disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 29.4.2016. Tittelen på avhandlingen: A transneuronal analysis of the olivocochlear and the middle ear muscle reflex pathways.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media