Britisk klassiker på dansk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Impey, Lawrence

  Child, Tim

  Obstetrik og gynækologi

  3. utg. 433 s, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2016 Pris DKK 600

  ISBN 978-87-7749-867-1

  Denne danske læreboken er en oversatt og bearbeidet utgave av fjerde utgave av en engelsk tekst, som etter at den kom første gang i 1999, allerede har fått klassikerstatus i hjemlandet. Den holder tilsynelatende på å få samme status i Danmark. Dette er den tredje danske utgaven.

  Ved første gjennomlesning er ikke det vanskelig å forstå. Den dekker fagområdet bredt med klare fremstillinger etter et logisk og gjenkjennbart mønster – definisjon, patologi, epidemiologi, etiologi, klinikk, undersøkelser og behandling. Kombinert med tydelige oppsummerende tekstbokser og ryddige, men noe små illustrasjoner, gir den en god mulighet for strukturert læring. Første del omfatter gynekologi, annen del obstetrikk, og fremstillingen avslutter med et kort kapittel om etiske og juridiske spørsmål i fagområdet. Registeret er tilfredsstillende.

  Boken er skrevet av to erfarne klinikere, begge fra Oxford, og den danske utgaven er bearbeidet av erfarne danske kolleger. Målgruppen er bred, primært medisinstudenter, men teksten kan også – som oppslagsverk – passe for jordmødre, jordmorstudenter, helsesøstre og sykepleiere som tar seg av gravide og gynekologiske pasienter.

  Forfatterne er i forordet, men ikke alltid i teksten, tydelig på at utredning og behandlingsstrategier kan variere fra avdeling til avdeling og at boken derfor med fordel kan suppleres med retningslinjer, instrukser og andre lærebøker. Jeg synes derfor det er litt merkelig at den stedvis er så summarisk og kategorisk.

  Den er et velegnet repetitorium og sikkert god til flervalgseksamener. Men jeg har vanskelig for å se at den er velegnet som lærebok for medisinstudenter. Boken er god på overskrifter og punkter, men gir liten plass til fordypning, spørsmål og refleksjon. Den mangler litteraturhenvisninger eller forslag til supplerende lesning og er ikke god nok til å påpeke faglige uenigheter.

  Jeg kan derfor ikke anbefale den som lærebok til norske medisinstudenter, men den kan være nyttig som ekstrabok til strukturering og oversikt over et stort felt. Da legger jeg et varmt ord inn for den engelske paperbackutgaven til ca. halv pris av den danske.

  Jeg forstår imidlertid ikke hvorfor danske kolleger oversetter en engelsk lærebok til dansk. Forskjeller i praksis, lovgivning etc. kan presenteres i forelesninger. Engelsk har lenge vært medisinens lingua franca. Danske vitenskapelige arbeider skrives på engelsk, så hvorfor ikke bruke det også som lærebokspråk for medisinstudenter i et fag som fødselshjelp og kvinnesykdommer?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media