()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Transplantasjon av feces inn i tykktarmen gir god effekt mot tilbakevendende tarminfeksjon forårsaket av Clostridium difficile, viser en ny studie.

  Elektronmikroskopi av forskjellige bakterier funnet i en avføringsprøve. Foto: Science Photo Library
  Elektronmikroskopi av forskjellige bakterier funnet i en avføringsprøve. Foto: Science Photo Library

  Infeksjon med Clostridium difficile er vanlig og kan gi alvorlige symptomer. Hele 20 – 30 % opplever tilbakefall til tross for antibiotikabehandling. Transplantasjon av feces har vist lovende resultater, både i pilleform, gastroskopisk i tynntarmen og som klyster. I tillegg har behandlingen få bivirkninger. I en amerikansk studie, som nylig er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Annals of Internal Medicine, har transplantasjon av egen avføring blitt sammenlignet med transplantasjon av avføring fra en donor (1).

  46 pasienter med tre eller flere tilfeller av tarminfeksjon med Clostridium difficile ble randomisert i to grupper. Ved hjelp av koloskopi fikk de satt inn avføring fra seg selv eller fra en frisk donor. Over 90 % av pasientene som fikk avføring fra donor, var symptomfrie etter åtte uker mot 60 % av dem som fikk egen avføring (p = 0,042). Av de ni pasientene som fikk egen avføring, men som ikke ble symptomfrie, ble alle symptomfrie etter senere å ha fått feces fra donor.

  – Fecestransplantasjon er nylig tatt inn i flere retningslinjer for behandling av residiverende Clostridium difficile-infeksjon, sier Jørgen Valeur, leder ved Unger-Vetlesens Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. – Denne studien er dobbeltblindet og placebokontrollert og kan således hevdes å representere et opprykk i evidenshierarkiet i favør av slik terapi, sier han.

  – Pasientene i denne studien var riktignok relativt friske og fikk tilførsel av avføring fra ulike kilder. Dette kompliserer tolkingen av funnene og begrenser studiens generaliserbarhet. Feces er en kompleks materie – i høyeste grad et «dirty drug» – og vi vet foreløpig lite om «virkestoffene». I fremtiden må vi simpelthen bli flinkere til å skjelne mellom skitt og kanel, sier Valeur.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media