()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En evaluering av FNs tusenårsmål viser at dødeligheten blant barn under fem år er mer enn halvert på verdensbasis fra 1990 til 2015. Barnedødeligheten er fortsatt høy i Afrika sør for Sahara.

  Ett av FNs åtte tusenårsmål var å redusere dødeligheten blant barn under fem år med to tredeler fra 1990 til 2015. En omfattende evaluering viser at dette hovedmålet ikke ble nådd, men dødeligheten gikk allikevel ned med så mye som 52,0 % (1). Dette representerer en nedgang fra 12,1 millioner til 5,8 millioner årlige dødsfall blant barn under fem år. Fremdeles døde 1,4 % av verdens levendefødte første uke etter fødselen i 2015, og 4,1 % døde før fylte fem år.

  Reduksjonen i dødeligheten var tregere for nyfødte (28 dager eller yngre) enn for de andre aldersgruppene under fem år. I mange land, særlig i sørlige Asia, skjedde over halvparten av dødsfallene i nyfødtperioden i 2015. Fødsel før termin og asfyksi var blitt de vanligste dødsårsakene globalt i 2015, foran nedre luftveisinfeksjoner som tidligere var den vanligste dødsårsaken. Deretter fulgte diarésykdom og medfødte misdannelser. Sykdommer som kan forebygges med vaksiner, slik som meslinger, kikhoste, stivkrampe og hepatitt, er blant dødsårsakene som er blitt redusert mest. Det samme gjelder malaria og tuberkulose.

  Globalt var reduksjonen i barnedødeligheten langt større enn det man kunne forvente som et produkt av sosiodemografiske endringer alene. 58 av 195 land nådde målet om to tredeler reduksjon i barnedødeligheten. De fleste av disse landene var mellominntektsland, mens bare fire var lavinntektsland. Fortsatt har 11 land en barnedødelighet på mer enn 10 %, alle i Afrika sør for Sahara.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media