()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kronikken Elektronisk tilgang til psykiatrisk journal for pasienter fokuserte på psykiatrisk journal og foreslo begrenset journalinnsyn som en gyllen middelvei. Av sammenhengen fremsto det som et forslag om begrenset journalinnsyn for bare psykiatrisk journal. Jeg glad M.A. Weibell og J. Bjørke-Bertheussen oppklarer at de ikke ønsker begrenset journalinnsyn for psykiatriske pasienter på gruppenivå.

  Det er likevel et par punkter som må kommenteres. Det hevdes at elektronisk tilgang er et servicetilbud uten klagerett, fordi det ikke er lovfestet. Spørsmålet om klagerett på elektronisk pasientjournal er et rettslig spørsmål, og ikke noe helseforetakene kan regulere ved kreativ begrepsbruk. Det relevante er hvilken praksis som faktisk skjer, og ikke meninger, intensjoner eller begreper som servicetiltak.

  Dersom pasienter faktisk har et svakere innsyn i psykiatrisk journal enn somatisk journal, uten individuelt begrunnede vurderinger, vil dette kunne være diskriminering. Kun en konstatering av at det foreligger akutt psykose vil neppe tilfredsstille begrunnelseskravet, da en diagnose ikke er en begrunnelse.

  Diskrimineringslovgivningen er står hierarkisk over både vurderinger fra Helse Vest, journalforskriften og pasient- og brukerrettighetslovens journalbestemmelser. Det er derfor irrelevant hvorvidt dette er lovfestet eller ikke.

  Etter at det rettslige er ryddet opp i, gjenstår fremdeles to spørsmål. Det ene er hvilken rett pasienter skal ha til journalinnsyn. Selv om jeg har meninger om dette, er det i likhet med M.A. Weibell og J. Bjørke-Bertheussens argumentasjon, nettopp meninger. Det andre spørsmålet er hvilke tekniske og praktiske løsninger som anvendes for å balansere ulike hensyn. Dette løses vanskelig i et kommentarfelt.

  Retten til journalinnsyn kom som en del av en erstatningssak mot helsepersonell for angivelig feilbehandling (Sykejournaldommen – Rt. 1977 s. 1035). Pasienten vant journalinnsyn, men tapte erstatningssaken. Helsegevinst var ikke et av de opprinnelige argumentene. Retten til pasientjournal var derfor ikke begrunnet i helsegevinst. At helsegevinst nå er et tilleggsargument for journalinnsyn, er bare gledelig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media