Minneord

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En av nestorene i norsk medisin har gått bort. Kjell Aas døde 21. oktober, 91 år gammel. Han var en god lærer, kollega, forsker og fremfor alt en stor lege med omsorg for barn med astma og allergiske sykdommer og deres familier.

  Han levde et rikt og mangfoldig liv. Under krigen utdannet han seg til jagerflyger i Little Norway i Canada. Etter krigen studerte han medisin ved Universitetet i Oslo. Som nyutdannet lege og nygift, reiste han og hans kone, Siri, til Svalbard, der han var verkslege og overvintret.

  Hans forskning innen allergiske sykdommer var banebrytende, og han var den første som kartla aminosyresekvensen i et allergen, torskeallergenet. Dette regnes som en av milepælene i allergologiens historie. Han la vekt på tverrfaglig samarbeid omkring det syke barnet med astma og allergi, og i 1971 grunnla han i samarbeid med Røde Kors Voksentoppen Institutt for barn med astma og allergi. Diagnostikk og behandling bygde på de seneste forskningsresultatene. Ett av hans motto var: «Hele ungen – ikke bare lungen.»

  Han var først dosent, så professor ved Universitetet. De av oss som var så heldige å ha ham som lærer, fikk et klart syn på de allergiske sykdommene, deres kompleksitet, diagnostikk og behandling. For sine kolleger var han et forbilde i omsorgen for sine pasienter med sin store kunnskap og formidlingsevne. Han var første redaktør i Allergi i Praksis, et tidsskrift utgitt av Norges Astma- og Allergiforbund. Han stiftet Norsk forum for bedre innemiljø for barn (NFBIB), et forum med stor betydning for å bedre inneklimaet for barn i barnehager og skoler over hele landet.

  Kjell Aas er ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Han har vært meget viktig for utviklingen av faget astma og allergologi hos barn i Norge.

  På vegne av kolleger ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media