()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tranebær forebygger ikke urinveisinfeksjon hos eldre kvinner på sykehjem.

  Illustrasjonsfoto: Thinkstock
  Illustrasjonsfoto: Thinkstock

  Tranebærkapsler har vært lansert som et forebyggende middel mot urinveisinfeksjon, men dokumentasjon for effekt har manglet.

  I en klinisk studie blant eldre kvinner på sykehjem i USA ble 185 pasienter randomisert til enten to kapsler med tranebær eller placebo daglig (1). Etter ett års oppfølging var det ingen signifikant forskjell mellom de to gruppene i andelen som fikk bakteriuri eller pyuri, symptomatisk urinveisinfeksjon eller bakteriuri med multiresistente gramnegative bakterier. Det var heller ingen signifikant forskjell i antibiotikabruk mot mistenkt urinveisinfeksjon, totalt antall behandlingsdager med antibiotika, død eller sykehusinnleggelser.

  – I sykehjem er forekomsten av asymptomatisk bakteriuri svært høy, og forebyggende behandling er kun aktuelt for pasienter med residiverende symptomatiske infeksjoner, sier overlege Renate Pettersen, geriater ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

  – Anbefalt profylaktisk behandling er metenaminhippurat, eventuelt i kombinasjon med vitamin C, men denne behandlingen virker ikke ved innlagt permanent kateter eller ved konstant avløp. Hvis man ikke kommer til målet, kan man istedenfor bruke lavdose trimetoprim eller nitrofurantoin i tre måneder om gangen, der man bytter mellom de to midlene, sier Pettersen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media