Christian Borgen Lindstad, Marit Herder, Claus Albretsen Om forfatterne

En mann med antatt Parkinsons sykdom ble innlagt i slagavdelingen grunnet økende ustøhet. Foruten parkinsonistiske symptomer hadde han balanseproblemer, kognitiv svekkelse og vertikal blikkparese.

MR-undersøkelse av hjernen viste en uttalt atrofi av mesencephalon som i sagittalsnitt får hjernestammen til å ligne en fugl i profil, gjerne omtalt som kolibritegn eller pingvintegn (pil). Dette er et typisk bildefunn ved den sjeldne nevrodegenerative tilstanden progredierende supranukleær parese (1).

Tilstanden inngår i fellesbetegnelsen atypisk parkinsonisme, en gruppe sjeldne nevrodegenerative tilstander som bør vurderes dersom parkinsonisme opptrer med uvanlige trekk og/eller tilleggssymptomer. Flere av sykdommene har karakteristiske MR-funn som ofte er nøkkelen til at diagnosen stilles (2).

Pasientens pårørende har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert. Vi takker Torgil Vangberg for hjelp med bildebehandlingen.

1

Moon WJ, Provenzale JM. Progressive supranuclear palsy. I: Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ (red.). Diagnostic imaging: brain. 2. utgave. Salt Lake City, UT: Lippincott Williams & Wilkins/Amirsys, 2010: 104.

2

Yousem DM, Grossman RI, Zimmerman RD. (red.). Neuroradiology. 3. utgave. Philadelphia, PA: Elsevier, 2010: 256 – 266.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler