Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Torgeir Bruun Wyller
Elisabeth Bryn
Audun Hågå
Steinar Madsen

Medisin og vitenskap

Erik Trondsen
Hans Olaf Johannessen
Carl Fredrik Schou*
Trond Buanes
Kirsti Vainio
Nils Grude*
Tove Bliksrud
Egil Nygaard
Morten Aaserud
Mari Trommald
Andrew D. Oxman
Simon Innvær
Else Høibraaten*
Gro Ramsten Wesenberg
Lars Gramstad

Tema

Kommentar og debatt

Anne Kjersti Befring
Torgeir Bruun Wyller
Knut Laake
Tor Iversen
Gry Stine Kopperud
Atle Fretheim
Arild Bjørndal
Andrew D. Oxman
Audun Dyrdal
Michael Golding
Leiv Ose
Åsmund Reikvam
Per Teisberg
Petter Elstrøm
Tore W. Steen
Bjørg Marit Andersen
Mette Rasch
Charlotte Haug
Otto Inge Molvær
Anders Hartmann,
Trond Jenssen,
Karsten Midtvedt,
Anna V. Reisæter,
Per Fauchald,
Tore Henriksen,
Eirik Monn,
Bjørn Christophersen

Nyheter og reportasjer

Stine Bjerkestrand Nesje
Ragnhild Ørstavik
Solbjørg Åmdal Sandvik Meland
May-Brith Mandt
Nina Husom
May-Brith Mandt
May-Brith Mandt

Fra foreningen

Lise B. Johannessen
Ellen Juul Andersen