Fra legeyrket til pensjonisttilværelsen

Artikkel

Denne engelske boken er rettet mot leger som er pensjonert eller som forbereder seg på å bli det, særlig da de mange som 65 år gamle pensjoneres fra National Health Service. Den inneholder, gjennom sine 20 korte underkapitler, en blanding av erfaringer og råd for dem som går over fra legeyrkets travle og krevende klinisk virksomhet til pensjonisttilværelsen.

Enkeltkapitlene, som er skrevet av ulike forfattere med innsikt i pensjonistlivets mange aspekter, tar opp mange og meget forskjellige temaer. Her diskuteres både alternative måter å innrette en pensjonisttilværelse på, betydningen av de gode forhold til partner, venner og familie samt nye muligheter for reiseopplevelser – med gode og detaljerte reiseråd. Det gis også helseråd, noe aldrende leger kan trenge, og i tillegg gjennomgås økonomi og rettigheter. Det kommer godt frem at hver og en bør tenke grundig gjennom opplegget av sin pensjonisttid. Boken er romslig (og britisk) i sin understreking av at vi mennesker, også leger, er holdningsmessig ganske så forskjellige. Noen legepensjonister ønsker videre kontakt med medisinen, både informasjonsmessig og ved former for videre arbeidsinnsats. Andre føler seg befridd fra byrdefull travelhet og ønsker å utfolde seg i helt andre sammenhenger.

Kapitlene er meget velskrevne. På få sider gis det imponerende detaljerte råd, blant annet om det å gjenoppta en gammel hobby, for eksempel det å male, det være seg i akvarell, oljemaleri eller pastell. Kapitlene om økonomi og støtteordninger for pensjonister er spesifikt rettet mot britiske forhold. Øvrige kapitler er mer allmenngyldige, nyttige også for oss i et annet og mindre land.

Boken kan anbefales for yrkessøstre og -brødre som nærmer seg eller allerede har nådd pensjonsalderen. Pensjonister fra andre travle yrker i helsesektoren, blant annet tannleger og sykepleiere, kan sannsynligvis også ha glede av boken. Personlig har jeg hatt stor (og gjenkjennende) glede av å lese den, med dens mange tankevekkende råd og overveielser. Den har styrket meg i min tro på at vår norske Eldre lægers forening gjør nytte for seg i legepensjonisters tilværelse.

Bjarne A. Waaler

Oslo

Anbefalte artikler