Ja til røykfrie serveringssteder

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Undersøkelsen viser at 55 % av de spurte, er positive til røykfrie puber og barer, mens mer enn 80 % sier de enten vil gå ut mer (11 %) eller like mye som i dag (70 %), dersom serveringsstedene blir røykfrie.

– Dette er svært gledelige tall, sier leder for Tobakksfritt, Tore Sanner. – Vi er spesielt opptatt av ansatte i restaurantbransjen, fordi servitører er en særdeles utsatt gruppe når det gjelder skader fra passiv røyking. Servitører er den yrkesgruppen som har høyest dødelighet før pensjonsalderen og også den høyeste forekomsten av lungekreft og blærekreft.

– Passiv røyking er også farligere for røykere enn ikke-røykere når det gjelder risiko for lungekreft, påpekte Sanner. Han viste også til at 20 av 1 000 servitører vil dø av hjerteinfarkt og at én av fem av disse igjen vil dø som følge av passiv røyking.

Politisk støtte

Informasjonssjef Jens Petter Hagen i Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund sa seg godt fornøyd med den politiske prosessen som helseministeren har satt i gang: – Helseministeren fortjener honnør!

Hagen understreket at det ikke er ett faglig holdbart argument som tilsier at kun én yrkesgruppe ikke skal beskyttes mot passiv røyking. – Det er viktig at kreftene samles for å få et flertall for røykfrie serveringssteder når saken kommer til behandling i Stortinget, sa han.

Informasjonssjef i Legeforeningen og nestleder i Tobakksfritt, Ellen Juul Andersen, la vekt på at det er positivt at undersøkelsen viser at befolkningen har respekt for servitørenes krav om rett til å arbeide i et røykfritt miljø.

– Tallene viser dessuten at det ikke vil bli noen krise for serveringsbransjen når røykfrie serveringssteder blir en realitet, sier hun. Juul Andersen trakk imidlertid frem det bekymringsfulle i at det er de under 30 år som er mest negative. Hele 50 % av disse svarte at de er negative til at barer og serverings-steder skal bli røykfrie.

I alt 1 001 personer deltok i undersøkelsen som ble foretatt fra 7.–9.10. 2002.

Resultater fra undersøkelsen, som er foretatt av Opinion AS på vegne av Tobakksfritt, finner du på: www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler