Grei innføring i skjelettradiologi

Artikkel

Boken er skrevet med tanke på medisinstudenter og uerfarne leger ved radiologiske avdelinger. Den inngår i en serie med ett bind for hvert organsystem; thorax foreligger fra før.

Boken er heftet i A4-format. Den har et enkelt språk, er lettlest og har gode illustrasjoner. Boken er inndelt etter generelle diagnosegrupper, som traumer, degenerative lidelser, tumorer osv. Til hvert kapittel er det et stort antall øvingsoppgaver med illustrasjoner og fyldige svar. Mye av fagstoffet finnes i disse svarene.

Boken er innholdsrik og trivelig å lese. Stoffet er lite kontroversielt. Det eneste oppsiktsvekkende for meg, fant jeg på bokens bakside der det opplyses at radiologi ikke er obligatorisk fag i det danske medisinstudiet.

I en slik innføringsbok savner jeg en oversikt over grunnleggende begreper som mange nybegynnere erfaringsmessig sliter med, som for eksempel valgus/varus, abduksjon/adduksjon. osv.

Denne boken er på ingen måte uunnværlig for landets røntgenavdelinger, men kan være grei å ta frem for nybegynnere. Studenter er nok bedre tjent med et verk som inneholder alle fagområder; 255 kroner for hver liten bok blir dyrt i lengden.

Ragnhild B. Gunderson

Radiologisk avdeling, Rikshospitalet

Anbefalte artikler