Omfattende om hypokondri

Artikkel

I tillegg til en beskrivelse av begrepets historie og innhold gis en grundig innføring i de kliniske trekkene ved hypokondri: opptattheten av kroppen, katastrofetenkningen og den manglende effekten av bekreftelser. Et eget kapittel omhandler hypokondri i allmennpraksis. I teoridelen beskrives hypokondri fra et psykodynamisk, kognitivt-atferdsorientert og sosialt perspektiv. Behandlingskapitlene understreker betydningen av alliansen mellom terapeut og pasient og kognitiv terapi blir beskrevet spesielt. Den sparsomme litteraturen om farmakologisk behandling blir også gjennomgått.

Boken er en utmerket oppdatering av relevant forskning omkring hypokondri både når det gjelder prevalens, diagnostikk og behandling. Styrken er bredden i artiklene, og boken kan fungere som en utmerket oppslagsbok for spesielt interesserte. Artiklene av Paul Salkovskis og Hilary Warwick om en kognitiv forståelse og behandling av hypokondri er etter min vurdering bokens mest velskrevne og praktisk nyttige.

Ingvard Wilhelmsen

Institutt for indremedisin

Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler