Referat fra ekstraordinært sentralstyremøte 17.10. 2002

Lise Berit Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Oppfølgingen av A2-avtalen med NAVO-Helse

Sentralstyret har avholdt ekstraordinært møte der forhandlingssituasjonen, foreningens forhandlingsstrategi, herunder informasjonsstrategi og -håndtering, ble drøftet.

Sentralstyret vedtok at denne saken har høyeste prioritet i foreningen.

Anbefalte artikler