Legens mange roller

Artikkel

Gisseldramaet i Dubrovka-teatret i Moskva demonstrerte hvor endret medisinens og legens rolle er blitt i denne type politi- og militæroperasjoner. Det dreier seg ikke lenger bare om å ta seg av skadede personer. Våpenet myndighetene brukte, var et legemiddel. Det var derfor russiske helsemyndigheter – ikke politiet eller militære myndigheter – som informerte om antall døde og om dødsårsak. I Norge var det anestesileger ved universitetssykehus – og ikke f.eks. forsvarssjefen – som i hovedsak kommenterte og kritiserte den militære aksjonen.

Charlotte Haug

Anbefalte artikler